Mimari, Modelleme & Tasarım

Mimari, Modelleme & Tasarım

İş ve müşteri gereksinimlerini, mevcut veya yeni iş süreç modellerini ifade etmek, çözümün durumunu, etkileşimlerini ve yazılımın uygulayacağı altyapıları tanımlayacak çeşitli çözüm modellerine haritalamak için yazılım çözümünü her yönden açık bir şekilde tasarlamak ve yapmak.

Mimari ve Tasarım aletleri, standart UML, yazılım sağlayıcı takımlar arasındaki dünyaca kabul gören iletişim için uzmanlaşmış modelleme ve sektörel standartlar (DoDAF, UPIA, vs.) için alana özgü dillerden yararlanır ve gelecekteki yazılım zenginliği için izlenebilirlik ve esnekliği koruyarak gereksinim yönetimi ve güncel çözüm geliştirici arasında köprü sağlar. Bu çözümler aynı zamanda hem en iyi uygulamalar için mimari kalıp analizleri sağlar hem de tasarlanan yazılımın güvenilirliğini ve güvenliğini geliştirmek için belirtili çözümle ilgilenir. Örneğin: Rational Modeler, Rational Professional Bundle, Rational Rose Enterprise, Rational Software Modeler

 

Rational Application Developer 

Yazılım geliştiricileri için hızlıca tasarım, geliştirme, analiz, test, yüksek kalite Web, SOA, JAVA ve portal uygulamalarının profil çizimi ve uygulanmasını için kapsamlı Eclipse tabanlı hızlı uygulama gelişimi.

Rational Asset Manager

SOA ve sistemlerin gelişme değerlerini de kapsayarak, Herhangi bir tür gelişme değerini oluşturma, modifiye etme, yönetme, bulma ve yeniden kullanmaya yardım eder.

Rational Logiscope

Yazılım kalite yönetimi için statik analiz ve test kapsamlı aletler.

Rational Rhapsody Design Manager

Jazz platform tabanlı IBM Rational Rhapsody Design Manager, Rational Rhapsody tarafından yazılan ve web tarayıcısı veya Rational Rhapsody işlemcisiyle erişebilir olan merkezi konumda paylaşılan UML/SysML modellerinin işbirlikçi tasarım yönetimlerine olanak verir.

Rational Software Analyzer

Gelişim döngüsünde, statik analiz kod incelemelerine çok erken olanak verir ve otomatikleştirir.

Rational Software Architect

Hızlanan yazılım gelişimi ve yayılması için ve JEE, SOA ve WebSphere için optimize edilen öncülük eden çözümdür.

Rational System Architect

Yatırım değişimi ve dönüşümünü destekleyen yatırım mimarınızla iletişime geçin, görselleştirin ve analiz edin.